L'Ajuntament de Figueres tapia 160 forats i pous de registre al barri de la Marca de l'Ham

2019-11-29 13:30

L’Ajuntament de Figueres va procedir a tapiar 160 forats i pous de registre situats dins al llarg d’un carrer que resta per urbanitzar del barri de la Marca de l’Ham de Figueres.

L’actuació es va realitzar a través de la brigada municipal, que van comptar amb la col·laboració del personal que participa en el programa d’ocupació “Pla de barris”, davant del perill que suposava la manca de cap tipus de tancament dels registres si algú hi accedia.

Les escomeses es van tapiar amb material de formigó prefabricat i es van ancorar al paviment amb morter per impedir-hi que qualsevol persona pogués accedir a l’obertura.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, ha destacat que “des de l’Ajuntament vàrem detectar l’existència d’aquests forats i pous de registre i, davant del perill que podien originar, s’ha procedit a tapiar-los per evitar qualsevol situació de perill”.