L'Ajuntament de Figueres reconeix les factures pendents de pagament el 2009

2010-02-22 17:11

La Comissió Informativa de l'àrea de Serveis Econòmics i Generals, celebrada aquest migdia, ha aprovat -amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC i ICV- el reconeixement de les factures pendents de pagament el 2009 per valor 337.855,95 euros, dels quals 224.616, 76 euros corresponen a l’àrea de Cultura. La resta són despeses de neteja, de material de semafor i via pública, de medi ambient, de joventut i d’escola taller.

Pel que fa a les propostes de despeses del 2009 de l’àrea de Cultura, les quals es contaven pagar aquest any i que sumaven 82.899 euros, una part ja ha estat reconeguda en l’aprovació d’aquest matí. La resta, 37.309, 28 euros, s’està renegociant amb els assessors, els quals durant el 2009 tenen factures pagades per un import total de 77.908 euros.

En la mateixa comissió, l’alcalde ha lliurat a tots els grups municipals els informes del secretari i de l’interventor valorant la legalitat del procediment.