L'Ajuntament de Figueres ofereix un servei d’assessorament jurídic al desnonament i intermediació hipotecària

2014-10-29 09:00

L’Ajuntament de Figueres, a través d’un conveni amb el Col·legi d’Advocats de la ciutat, posa a disposició dels ciutadans que ho necessitin un servei d’assessorament jurídic en cas de desnonaments o intermediacions hipotecàries.

En concret, l’assessorament està pensat per a persones i famílies, propietaris o llogaters, amb habitatge habitual a Figueres que es puguin veure afectades per situacions de risc residencial que puguin derivar en execucions hipotecàries o desnonaments per lloguer. També és vàlid per aquells casos que ja es trobin immersos en algun d’aquests exemples.

L’assessorament, a grans trets, té com a finalitat informar de les responsabilitats en què s’incorre en cas d’impagament de quotes o rendes; plantejar mesures correctores que permetin mantenir el pagament de quaotes hipotecàries i evitin processos d’execució hipotecària o desnonament; i, finalment, negociar mesures alternatives a les dificultats que es deriven de l’impagament i que facilitin el manteniment de l’habitatge per part de la persona o nucli familiar.

La regidora d’Habitatge, Sònia Trilla, es mostra satisfeta per “un servei que posem a disposició de persones que necessiten que l’administració els ajudi en un moment complicat. Són serveis que ens apropen als ciutadans i en aquest sentit cal agraïr la predisposció del Col·legi d’Advocats de Figueres per signar el conveni”.

Els destinataris del servei es proposaran des del servei d’habitatge de l’Ajuntament de Figueres, previ anàlisi i valoració dels criteris socials d’accés.