L’Ajuntament de Figueres ofereix un servei d’assessorament i suport material a persones amb dependencia

2014-03-11 16:00

L’Ajuntament de Figueres ofereix un servei d’assessorament i d’ajudes tècniques a persones amb dependència. Una terapeuta ocupacional fa el seguiment de cada cas amb l’objectiu que la persona millori les seves condicions de vida dins del domicili.

Pel que fa al procediment, en primer lloc una treballadora social analitza el cas i després passa l’informe a una terapeuta ocupacional, que fa una o dues visites domiciliàries a la persona dependent per orientar-la sobre quin és l’ajut tècnic que més s’adapta a les seves necessitats. Les ajudes tècniques són el suport material auxiliar per als usuaris, com ara grues, llits articulats o cadires per la dutxa i el bany, entre d’altres. A més, quan el cas ho requereix, es fan tasques d’entrenament per ensenyar la funcionalitat i la realització de l’entrenament d’alguna ajuda tècnica o adaptació en concret.

Quan s’aprova l’ajuda, una ortopèdia s’encarrega d’oferir el material i de la seva gestió posterior. Si les unitats familiars tenen uns ingressos inferiors a l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya, l’Ajuntament ho subvenciona oferint ajuts tècnics, com poden ser grues elèctriques, llits electrònics, matalassos antiescares o material d’ajuda per la dutxa o el bany, entre d’altres. No obstant això, el servei d’assessorament de la terapeuta ocupacional és gratuït i universal per totes les persones dependents que ho necessitin.

El servei va dirigit especialment a persones amb dependència que tenen una manca informativa sobre com mantenir el màxim grau d’autonomia possible a l’hora de realitzar les activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals. Per sol·licitar-lo, cal posar-se en contacte amb la treballadora social  de referència als serveis socials municipals situats al C/ Poeta Marquina, 2.