L'Ajuntament de Figueres engega diferents programes per a la dinamització econòmica

2014-01-16 13:00

Durant l’any 2014 l’Ajuntament de Figueres durà a terme múltiples programes enfocats a la dinamització econòmica de la ciutat i del conjunt de la comarca. Els programes han estat impulsats des de l’Àrea de Promoció Econòmica i compten amb el suport i co-finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del Fons Social Europeu i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Aquests programes tenen un cost total d’1.174.603 euros. Per a realitzar-los s’han contractat 11 professionals i també es contractaran a 46 persones en situació d’atur i s’oferiran serveis formatius i d’orientació laboral a 620 persones.

D’entre els programes que es posaran en marxa destaca per la seva importància comarcal la continuïtat del Programa de dinamització del sector agroalimentari de l’Empordà, que anirà acompanyat de programes de foment de nous sectors emergents generadors d’ocupació, de foment de l’emprenedoria i de la innovació i el creixement empresarial.

El programa Joves per l’Ocupació oferirà formació i acompanyament per a 40 joves de la ciutat i la comarca i els programes de Formació i treball a 26 persones en situació d’atur.

El projecte Treball als barris permetrà dur a terme una tasca focalitzada en els barris de la Marca de l’Ham i el Centre Històric de Figueres, que tindrà com a eix vertebrador els dispositius d’inserció laboral ubicats als dos barris.

Tots aquests programes responen a una política definida des de l’Àrea de Promoció Econòmica que segons Manuel Toro, primer tinent d’alcalde “pretén dinamitzar els sectors econòmics de la ciutat i de la comarca que poden generar ocupació a mitjà termini tot aprofitant els enormes potencials de Figueres i de l’Empordà, i formar a les persones aturades per a què puguin orientar els seus itineraris professionals cap als sectors emergents generadors d’ocupació”.

Imatge del Programa de dinamització del sector agroalimentari de l’Empordà de l'any passat