L'Ajuntament de Figueres congela impostos i taxes i rebaixa l'IBI un 10%

2014-10-06 13:30

L'Ajuntament de Figueres congelarà i rebaixarà les ordenances fiscals i els preus públics amb vista al proper exercici 2015. Entre les mesures que es preveuen hi ha una rebaixa del 10% de l'Impost sobre Béns i Immobles (IBI) per compensar l’actualització dels valors cadastrals i, sobre aquest mateix aspecte, s'inclouen una sèrie de modificacions perquè hi ha hagi més persones que es puguin beneficiar de les bonificacions per família nombrosa. Les ordenances fiscals està previst que s'aprovin, inicialment, durant el ple ordinari d’octubre que se celebrarà aquest dimarts 7 d'octubre.

L'IBI és un dels conceptes tributaris que es rebaixarà i, en aquest sentit, es disminueix el tipus impositiu dels immobles urbans del 0,8739% al 0,7945. D'altra banda, s'augmenten els límits màxims del valor cadastral dels immobles i dels ingressos de la unitat familiar perquè hi hagi més famílies nombroses que es puguin beneficiar de la bonificació establerta per aquest conjunt de ciutadans.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres, Manuel Toro afirma que “són les primeres ordenances que aprovem en un context d’estabilitat pressupostària i econòmica i així podem congelar els tipus d’impostos, taxes i preus públics. Especialment rellevant és que també per primera vegada, estem utilitzant mitjans digitals i les xarxes socials per permetre la participació pública en la aportació de opinions, suggeriments, propostes i al·legacions, per la seva inclusió a les ordenances”.

Una de les novetats de les ordenances 2015 és la gratuïtat que s'estableix per a la utilització de l'Auditori dels Caputxins per a les entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques i inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes (REC), centres públics i col·legis.

D'altra banda, pel que fa a la taxa del cementiri, s'aprovarà una exempció per al trasllat de restes en cas de cessió de la sepultura a l'Ajuntament. En aquest supòsit, el consistori abonarà un 30% de la part proporcional de la quota en funció dels anys de la concessió que encara restin.

Una aposta per la participació

L'Ajuntament de Figueres ha obert un procés participatiu per elaborar les ordenances municipals 2015. Per tal que tothom que ho desitgi pugui participar en aquesta experiència, el document s'ha penjat a la web del consistori, concretament a l'apartat Hisenda Local de la secció Ajuntament. Qualsevol persona física o jurídica, associació o entitat que vulgui aportar suggeriments o modificacions ha d'enviar les seves propostes al correu electrònic hisenda@figueres.org 

La iniciativa sorgeix amb la voluntat de fer un pas endavant en l'aposta per la participació ciutadana i per recollir i estudiar les propostes que es facin arribar. Aquesta experiència és la primera vegada que es posa en marxa a l'Ajuntament de Figueres i aquest procés no invalida que un cop s'hagin aprovat inicialment les ordenances s'obri el període formal per presentar al·legacions. 

Durant el plenari d'aquest dimarts 7 d'octubre està previst que s'aprovin inicialment les ordenances i, a partir d'aquí, es posarà en marxa el període d'exposició pública que s'allargarà durant un mes per tal que es puguin presentar les al·legacions que es consideri oportú. Al mateix temps la participació seguirà oberta a través de la web.