L’Ajuntament de Figueres aprova el Pla Local d’Infancia i Adolescencia (PLIA)

2013-10-02 13:30

L’Ajuntament de Figueres ha donat llum verda al Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA). El projecte, impulsat per la regidoria d’Infància i Adolescència i el servei d’Educació del consistori, ha de ser un instrument que ajudi a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència i que permeti valorar-les de forma continuada per adaptar les respostes a les necessitats i demandes de la ciutat.

El pla té la missió d’atendre, protegir i promoure el benestar personal, material i social de la infància i l’adolescència de Figueres, dedicant especial atenció a aquells col·lectius que es troben en situacions de risc o desemparament. La transverssalitat, el treball en xarxa, la continuïtat de les accions que es duguin a terme i la flexibilitat del propi pla són les característiques principals que vol assolir el projecte.

Per dur-lo a terme, s’ha seguit una metodologia dividida en tres etapes. Una descriptiva, una estratègica i una darrera operativa, que s’implanta a partir d’aquest mes d’octubre. A la primera s’ha recollit la informació necessària per poder descriure la situació actual dels infants i adolescents a la nostra localitat (dades demogràfiques, plans, programes, diagnosi dels adolescents de 12 a 16 anys i observacions i valoracions dels diferents serveis, entre d’altres). El recull d’aquesta informació ha permès definir els principis a tenir en compte i traçar uns eixos estratègics i unes línies d’actuació, passant així al segon pas. Finalment, a l’etapa operativa, s’han elaborat unes propostes de treball basades en els impactes que es volen assolir en un període de temps concret, els quals es valoraran a partir d’uns indicadors preestablerts.

La regidora d’Infància i Adolescència, Mar Casas, explica que “la intenció és que aquest sigui un pla viu i dinàmic que vagi molt més enllà del paper i que estigui obert a la participació. Cada curs es podrà anar modificant segons les valoracions i aportacions que es vagin fent”.