L'Ajuntament convoca una reunió amb els sindicats aquest divendres i publica un decàleg de transparència sobre la vaga d'Ecoserveis

2016-12-23 10:30

L’Ajuntament de Figueres continua fent els màxims esforços per intentar arribar a un acord amb els sindicats CO.BAS i CC.OO perquè aturin la vaga iniciada dimarts a la nit en el servei de recollida de residus, neteja viària, enllumenat i jardineria. Per aquest divendres a les 19:00h els ha convocat amb una proposta sobre la taula, que inclou el compromís detallat de no aplicar mesures laborals que comportin l’extinció dels contractes dels treballadors subrogats a l’empara de causes objectives de tipus productiu i/o econòmiques i/o organitzatives, i que també contempla plenes garanties de les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d’Ecoserveis sense posar en perill les condicions de la plantilla de Fisersa. L’Ajuntament porta un any negociant i els representants de l’empresa, del consistori i dels sindicats que han convocat la vaga han intentat acostar postures en quatre mediacions que s’han fet al Departament de Treball. El preacord que demà presentarà l’Ajuntament inclou condicions que es consideren beneficioses per intentar posar fi a una vaga que es considera injusta i que està causant greus perjudicis per a la ciutat, i més a les portes de les festes nadalenques.

L’Ajuntament vol aconseguir que hi hagi una màxima transparència informativa en relació i ha elaborat un decàleg amb les deu preguntes i respostes que es pot fer la ciutadania, per tal de distribuir-lo al comerços i al conjunt de població. També ha organitzat reunions amb associacions de veïns i amb els treballadors municipals per tal que tinguin de primera mà tots els detalls. 

El decàleg és el següent:
1. La vaga està motivada per algun conflicte amb el personal de recollida d'escombraries i neteja viaria?
No. El conflicte és amb quines condicions s'incorporaran els treballadors de "jardins" i "enllumenat" d'Ecoserveis a Fisersa.

2. Els operaris de jardins i enllumenat cobren més que els de Fisersa?
Sí. De mitjana, uns 10.000€ bruts a l'any més.

3. L'Ajuntament vol rebaixar els salaris del personal d'Ecoserveis quan entrin a formar part de Fisersa?
No. L'Ajuntament mantindrà el sou i la resta de condicions laborals de cada treballador fins que es jubili.

4. L'Ajuntament vol acomiadar treballadors d'Ecoserveis per estalviar-se costos en el futur, i contractar gent nova cobrant menys en el seu lloc?
No. L'Ajuntament es compromet a no acomiadar a cap dels treballadors que s'incorporin a Fisersa.

5. I quan d'aquí a uns anys, s'incorpori nou personal en aquests serveis, quin salari tindran?
El que estableixi el conveni de Fisersa, igual que la resta de 100 treballadors que ja treballa a l'empresa.

6. Que arribin nous treballadors a Fisersa cobrant un sou més alt que la plantilla actual, serà motiu de conflicte?
No. L'Ajuntament i Fisersa assumeixen i es comprometen a respectar aquests sous mentre aquest personal treballi a l'empresa.

7. Quin pla té l'Ajuntament per a resoldre aquesta diferència salarial entre els dos col·lectius?
L'Ajuntament té la intenció d'anar equiparant amb el temps els sous dels treballadors de Fisersa respecte als d'enllumenat i jardineria, dintre les possibilitats legals i econòmiques que ho permetin, com ja s'ha començat a fer amb la negociació del conveni col·lectiu pel personal de Fisersa aquest mateix mes de desembre.

8. Què pretenen els actuals representants sindicals dels treballadors d'enllumenat i jardineria d'Ecoserveis quan entrin a Fisersa?
Pretenen blindar automàticament i sense noves eleccions sindicals la seva condició de representant dels treballadors dins de Fisersa, sense tenir en compte la voluntat de la plantilla actual de l'empresa.

9. Quin camí creu l'Ajuntament que s'ha de seguir?
El marca l'Estatut dels Treballadors en aquesta qüestió, és a dir, ampliar amb 4 representants més el comitè d'empresa de Fisersa mitjançant eleccions sindicals, en les que participarà tota la plantilla de Fisersa al complert (els existents i els de jardineria i enllumenat públic).

10.  I què passa amb les condicions laborals del personal de recollida d'escombraries, neteja viària i deixalleria?
Fins a dia d'avui, els sindicats COBAS i CCOO convocants de la vaga s'han negat a negociar cap aspecte de la plataforma de negociació que afecti a aquest col·lectiu fins que l'Ajuntament no cedís amb les reivindicacions per als cossos de jardineria i d'enllumenat públic.

L'Ajuntament de Figueres recorda que un estudi fet a partir de la consulta de diferents convenis col·lectius del sector de la recollida d’escombraries i neteja viària posa de manifest diferents substancials de sou entre els treballadors d’Ecoserveis i els d’altres municipis similars de Catalunya.  Segons aquest document, els empleats de la recollida d’escombraries i neteja viària de la capital de l’Alt Empordà cobren, de mitjana, un 12% més.

El consistori continuarà vetllant pel compliment dels serveis mínims i demana que es deixi treballar als empleats que vulguin fer-ho .

L’Ajuntament de Figueres està informant, en tot moment i per totes les vies al seu abast, als ciutadans per tal que estiguin assabentats del desenvolupament de la vaga i de quins són els serveis mínims decretats pel Departament de Treball de la Generalitat. S’ha enviat una circular informativa a les associacions de la ciutat i s’han penjat cartells informatius a totes les àrees d’aportació de residus.