L'ACA adequa la llera del torrent Gran de Ventalló

06.11.2014 13:00

L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme els treballs per recuperar la secció natural de desguàs d’un tram de la llera del torrent Gran, en el terme municipal de Ventalló, a la comarca de l’Alt Empordà. Concretament s’ha treballat en una zona d’uns 300 metres de longitud, aigua avall del Rec del Molí.

Aquesta actuació l’ha dut a terme Forestal Catalana SL, en virtut del conveni de colaboració signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua. L’actuació, finançada íntegrament per l’ACA i desenvolupada en un tram de llera que transcorre per zona no urbana, ha consistit bàsicament en actuacions de desbrossada, tala de canyes i eliminació de restes vegetals.

Els treballs han permès recuperar la totalitat de la secció hidràulica del torrent, donant així una major capacitat de desguàs de la llera i reduir el volum de massa vegetal potencialment arrossegable en cas d’avinguda.