L'ABS l'Escala, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consell Comarcal creen la Taula de Salut Comunitària

2021-05-07 10:00

 L’ABS l’Escala, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà han impulsat la Taula de Salut Comunitària de Sant Pere Pescador, que es va reunir per primer cop el divendres 30 d’abril de forma telemàtica. L’objectiu d’aquesta taula és identificar les necessitats i fortaleses de la comunitat i així poder engegar o potenciar actuacions que reverteixin en la millora de la salut de la població. A la vegada que garanteix tenir un espai de debat i abordatge a partir de la identificació de les diferents problemàtiques que afecten al municipi. 

La iniciativa es va començar a gestar abans de la pandèmia de la Covid-19 amb les reunions setmanals que duen a terme professionals d’aquestes tres entitats, i amb la constitució d’aquesta taula es vol formalitzar la feina feta fins ara. 

A la primera reunió d’aquesta Taula de Salut Comunitària hi van participar tècnics i tècniques comunitàries que treballen a Sant Pere Pescador, el metge Enric Pous, del consultori local del municipi –forma part de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala–, així com professionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Dipsalut, els centres educatius (escola Llagut i Centre Escolar Empordà), l’Àrea de Benestar i l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal. També va comptar amb la presència d’empresaris del territori. 

La trobada va servir, a més, per exposar els resultats del diagnòstic en l’àmbit de la salut que han fet els tècnics comunitaris. L’equip d’acció comunitària del municipi està realitzant una diagnosi fent servir tècniques quantitatives extretes d’entrevistes a diferents agents dels municipis. Aquests valors s’organitzen en cinc àmbits i propiciaran també una anàlisi qualitativa: context demogràfic, risc d’exclusió social, àmbit educatiu, àmbit laboral, habitatge, participació i associacionisme i salut. 

La Taula funcionarà a partir del grup motor format per la unitat bàsica assistencial del consultori local de Sant Pere (el metge Enric Pous, la infermera Gemma Llombart i l’administrativa Anna Sánchez), la regidora de Benestar, Salut i Gent Gran de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, Esperança Font, i l'equip d'acció comunitària del Consell Comarcal, el qual treballa al municipi. Paral·lelament es definiran diversos grups de treball per sectors poblacionals per facilitar la creació de noves línies d’acció.

La directora de l’ABS l’Escala, Marta Pedrerol, concreta que la Taula “serà un espai de debat multidisciplinari de situacions i problemes que tenen un abordatge totalment transversal, que es poden identificar a través del sistema de salut i que poden repercutir en l’estat de salut de la persona”. 

Per la seva banda, el conseller comarcal delegat de Benestar Social, Àlex Hernández, explica que iniciatives com aquesta “són molt importants perquè adapten, encara més, l’atenció social a les necessitats de cada municipi. Els usuaris i agents importants del municipi participen activament dels projectes”.