La vaga dels serveis públics de jardineria, sanejament urbà i enllumenat de Figueres es posposa fins el 24 d'agost

2021-08-11 12:00

Després d’una nova reunió de mediació mantinguda ahir dimarts al Departament de Treball de Girona entre les empreses que realitzen els serveis públics de jardineria, sanejament i enllumenat de Figueres i la representació de les plantilles afectades s’ha decidit posposar la vaga prevista fins al dia 24.

A la reunió s’hi van debatre diferents propostes. Per la part social es manté la proposta perquè una persona de solvència contrastada i de perfil neutral dins del conflicte, realitzi un informe sobre la viabilitat o no del conveni ciutat, donada la discrepància entre empreses i part social en aquest punt de la plataforma del conveni.

Les empreses es van negar a què l’informe sigui vinculant, i la part social va decidir fer la gestió pel seu compte, amb la idea d’aclarir temes.

Un dels temes que més continuen preocupant a la representació sindical és que es doni una possible doble escala salarial, i que dos treballadors fent la mateixa feina cobrin salaris diferents, això - diuen - suposaria un cas clar de discriminació.

En darrer terme s’ha decidit mantenir reunions per aprofundir en les propostes expressades verbalment, amb la qual cosa la part social ha decidit endarrerir la convocatòria de vaga fins al 24 d’agost a les 21 h.

El dijous 19 hi haurà una nova reunió entre les parts, aquesta vegada fora del Departament de Treball.