La Unitat de Subaguts de l'Hospital de Figueres ha atès més de 150 ingressos de pacients crònics complexos

2017-02-08 15:00

La Unitat de Subaguts de l’Hospital de Figueres ha atès més de 150 ingressos de pacients crònics complexos des de la seva posada en funcionament el mes d’octubre. Un servei que treballa per millorar la salut d’aquest tipus de pacients i disminuir-ne els reingressos, evitant les llargues estades i les conseqüències que es deriven de la immobilització d’una hospitalització. Per aconseguir-ho, actua des d’un primer moment amb un equip interdisciplinari amb professionals de Medicina Interna i del Bernat Jaume, amb plans terapèutics integrals, que des de l’ingrés del pacient a la unitat es coordinen per donar resposta a les múltiples i complexes necessitats del malalt. 

L’estada mitjana d’un pacient a la unitat és de 7,5 dies. Més de la meitat dels ingressos, el 52%, han estat motivats per problemes respiratoris; mentre que la segona causa més freqüent han estat afectacions cardíaques, el 17%, i la tercera, està relacionada amb patologies de l’aparell urinari, el 10%. En el tant per cent restant hi trobem casos de fractures, alteracions metabòliques o de l’aparell digestiu, entre d’altres.

Gairebé la totalitat dels casos han ingressat a la unitat pel Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres. En aquests moments, s’està treballant el circuit per posar en marxa una nova via que faci possible que els metges d’atenció primària puguin sol·licitar l’ingrés del pacient directament a la unitat.

El funcionament

Des del moment de l’ingrés a la Unitat de Subaguts un equip interdisciplinari de professionals fa una valoració multidimensional del pacient i porta a terme un tractament integral. Això significa la implicació d’un equip format per metge amb capacitació en geriatria, infermera, infermera d’enllaç, auxiliar d’infermeria, treballadora social i fisioterapeuta. Si el cas ho requereix també hi poden prendre part un terapeuta ocupacional, un neuropsicòleg, un logopeda i un dietista.

L’abordatge multidimensional no només té en compte els aspectes clínics del pacient, sinó també funcionals, cognitius, afectius i socials; va més enllà de la gestió de la pròpia malaltia. És a dir, es valoren vessants que tenen un pes específic a l’hora de tornar al domicili, com poden ser la recuperació de l’autonomia o si es disposa del suport adequat a l’habitatge, entre d’altres.

Diversos estudis científics demostren que un alt percentatge de persones ingressades en hospitals d’aguts podrien ser ateses en altres dispositius assistencials alternatius de menys intensitat sanitària. És el cas dels pacients crònics complexos, amb patologies cròniques ben diagnosticades, amb un procés de reagudització també identificat i que no poden ser atesos al domicili.

La Unitat de Subaguts està dotada de vuit llits, en tres habitacions dobles i dues individuals, a la primera planta d’hospitalització. Neix amb la voluntat de millorar l’atenció a les persones amb malalties cròniques complexes i, al mateix temps, afavorir un sistema sanitari més eficient; ja que permet evitar la duplicitat de proves i destinar més recursos a tractaments multidimensionals pel propi pacient.

 

Lloc de cerca