La taula tècnica sobre el foc compta amb 40 voluntaris distribuits en quatre grups

2012-08-03 11:00

Per tal d'estudiar i canalitzar els recursos que arribin de la població i d'altres àmbits, des de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es va convocar una taula participativa tècnica amb la participació de tècnics especialistes en reforestació, incendis, flora, i paisatge. amb diversos següents objectius: fer la valoració de l'àrea cremada; proposar accions de seguiment, regeneració del bosc i reforestació; redactar les accions que cal fer i com incloure-hi els recursos que tenim; coordinar i comunicar les accions i fer un seguiment de la regeneració del bosc cremat. 

Es tracta d’una taula participativa, constituïda per 40 tècnics voluntaris que es va constituir el passat 31 de juliol al Consell Comarcal. La primera intenció d’aquest organisme és el de determinar i planificar un mínim de quatre accions per a ajudar a recuperar la zona afectada i a la primera reunió es varen treballar dos aspectes principals: els recursos per a poder planificar i executar les accions i propostes de línies d'actuació i actuacions per a ajudar a la recuperació de la zona afectada. 

A partir d'ara, el treball tècnic es dividirà en quatre taules de temes específics: 

- Taula de voluntariat i recursos: Es farà un programa de voluntariat ambiental per a coordinar els esforços dels voluntaris.
- Taula de neteja i autoprotecció: proposarà accions relacionades amb la neteja de les àrees cremades i franges de protecció.
- Taula de regeneració forestal: treballarà en la diagnosi de la zona afectada i les accions relacionades directament amb la regeneració del bosc.
- Taula de sensibilització, difusió i formació: es proposaran accions de sensibilització respecte als valors i als canvis dels espais forestal, informació respecte als incendis  i promoció de pràctiques relacionades amb la prevenció d'incendis. 

Durant el mes d'agost es reuniran de nou aquestes taules per debatre i determinar més concretament les accions concretes en cada àmbit i treballar-les per a poder iniciar la seva execució.