La presó del Puig de les Basses s'obrirà el mes de juliol

2014-03-26 14:30

El conseller de Justícia, Germà Gordó, en resposta aquest matí a una pregunta oral del PP al Parlament de Catalunya sobre l’estat dels serveis penitenciaris, ha anunciat que el Centre Penitenciari Puig de les Basses obrirà el proper dia 1 de juliol. Gordó s’ha mostrat convençut que la posada en marxa del nou equipament “serà una fita molt important que ajudarà en la millora dels serveis penitenciaris de Catalunya”.

En aquest sentit, Germà Gordó ha recordat que “en aquests moments hi ha una millora clara de totes les dades respecte als centres de reclusió i als recursos humans que tenim en aquests serveis”. En concret, el titular de Justícia ha remarcat que “ha disminuït el nombre total de presos als centres catalans: és el nivell més baix des de l’any 2007; s’han incrementat les ràtios de professionals respecte als presos: són les millors ràtios dels darrers anys, i així mateix s’ha incrementat el nombre d’activitats que realitzen els presos: més del 95 % fan algun tipus d’activitat”.

El conseller Gordó ha volgut contraposar aquestes dades a les de l’Estat espanyol. Així, mentre a Catalunya la taxa d’encarcerats és de 130 interns per cada 100.000 habitants, a Espanya és de 144. Les ràtios d’interns per professional també són millors en tots els àmbits: la general és de 2 interns per treballador a Catalunya i de 2,90 a Espanya; la de professionals de vigilància, de 3,17 a Catalunya i 3,90 a Espanya, i la de professionals de tractament, d’11,1 a Catalunya i 15, 4 a Espanya. Finalment, les xifres de reinserció a Catalunya superen les espanyoles. “Totes les dades són millors a Catalunya que a l’Estat espanyol” ha conclòs el titular de Justícia.

Així mateix, el conseller Gordó ha manifestat que “malgrat això, no podem estar contents. Hi ha moltes coses que s’han de millorar, des del punt de vista dels equipaments, de la seguretat, de les condicions dels professionals, però ho anirem fent. I de ben segur que la posada en marxa, el proper dia 1 de juliol, del Centre Penitenciari Puig de les Basses serà un pas molt important”.