La Policia Local de Castelló d'Empúries estrena càmeres unipersonals

2023-03-31 10:00

La Policia Local de Castelló d'Empúries incorpora noves càmeres unipersonals. Es tracta de 5 dispositius que aniran integrats als uniformes dels agents i que permetran enregistrar les actuacions policials per així poder utilitzar, si és necessari, les imatges com a prova. Les gravacions efectuades amb aquests dispositius permetran disposar d’un testimoni objectiu de les actuacions policials molt útil tant per la ciutadania com pels agents, sobretot en aquelles actuacions que solen ser complexes. L’ús d’aquests dispositius es regeix per la normativa sobre videovigilància policial i protecció de dades. El control i supervisió del seu ús depèn de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC).L’adquisició d’aquestes eines tecnològiques representa un nou pas en el projecte de modernització del cos.