La plaça de l’Institut de Figueres recuperarà part del seu aspecte original

2014-03-27 15:00

L’Ajuntament de Figueres treballa en un projecte de reforma de la plaça de l’Institut, amb l’objectiu principal de recuperar part del seu aspecte inicial. Originàriament la plaça estava feta amb sauló i l’arbrat que hi havia plantat dominava l’espai, però anys més tard el paviment es va modificar per fer-hi un aparcament.

Coincidint amb el 175è aniversari de l’institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament planteja aquestes reformes que es circumscriuen al paviment situat front de l’institut i l’església. Formen part d’una primera fase que es completarà més endavant amb l’actuació en els talussos, les escales i la vorera del carrer Sant Pau. El servei de manteniment de la via pública de l’Ajuntament s’encarregarà de dur a terme les obres del projecte durant els pròxims mesos.

Els treballs a realitzar consistiran a demolir el paviment d’asfalt existent, de quan la plaça es va convertir en aparcament,  i a posar-ne un de nou que es farà amb diferents materials segons la zona de la plaça. Davant de l’església serà de panot; en el perímetre de la plaça, per tal de garantir un recorregut de peus nets, serà de formigó drenant i a la part central de la plaça de sauló, com en els seus orígens. L’únic sòl que es conservarà és l’original de pedra natural que connecta les escales amb l’entrada de l’institut.

Es plantaran tarongers per completar la trama d’arbres de la plaça i, davant de l’església, es formarà un parterre circular que s’ornamentarà amb flors. Així mateix, es construirà un sistema de recollida d’aigües pluvials per evitar l’estancament d’aigua quan plou i es col·locarà mobiliari urbà, com ara bancs i pilones, per protegir l’espai de la intrusió de vehicles. Per últim, per tal de millorar l’accessibilitat i la visualització de la plaça, s’enderrocarà la jardinera que hi ha enfront del carrer Muntaner, s'ampliarà el paviment de la vorera, s’allargaran els graons de l'escala i es realitzarà un petit mur a la cantonada.