La jornada Nos+altres s'ha dedicat a la perspectiva intercultural en la intervenció social

2019-02-20 16:30

Aquest matí un total de 50 professionals de l’àmbit de la intervenció social han participar en la 12a edició de la Jornada Nos+Altres, que anualment organitza el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, amb el suport de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat.

La present edició del Nos+Altres ha generat un debat a l’entorn la perspectiva intercultural en la intervenció social entre diferents professionals de l’àmbit social (treballadors i educadors socials, psicòlegs, pedagogs i mediadors, entre d’altres) de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels Serveis Socials bàsics dels ajuntaments de Figueres, Roses i l’Escala.

Aquesta activitat formativa té com a principal objectiu sensibilitzar els professionals sobre els reptes que la diversitat genera per al conjunt de la nostra societat i alhora oferir-los eines de treball que quotidianament treballen en un context marcat per la diversitat cultural, fent front als reptes que aquesta genera.