La intervenció social juga cada cop un paper més important per a Creu Roja Figueres

2014-09-19 19:30

Creu Roja Figueres ha presentat la memòria 2013 i ha explicat alguns dels seus projectes més recents. Tot i que salut, socors i emergències són les seves activitats més importants, cada cop més es destinen més recursos a intervenció social.