La iniciativa de diferents socis del Centre Excursionista Empordanès aconsegueix consolidar Sant Cristòfol dels Horts a Albanyà

2020-10-29 11:00

El 2018 un grup de socis del Centre Excursionista Empordanès van constatar que precari estat de conservació de Sant Cristòfol dels Horts, un monument històric incoat com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) per la Generalitat de Catalunya. La volta que restava i la coberta de l’absis mostrava perill d'esfondrament, motiu pel qual van entrar en contacte amb l’arquitecte Joan Falgueras, amb experiència en consolidació, i amb l’alcalde d’Albanyà Joan Fàbregas. Les facilitats i predisposició per part de l'alcalde van permetre el mateix 2018 fer una sol·licitud, per part de l'Ajuntament, a una línia de subvenció de la Diputació de Girona en la que es van obtenir 13.500€. Aquest finançament va permetre fer una primera intervenció durant la tardor del 2019 per tal de consolidar l'arc que quedava de la coberta i evitar-ne l'esfondrament, així com cosir i tancar les esquerdes de l'absis. Aquest mateix 2020 s’ha aconseguit un nou finançament de 24.000€ que permetrà una segona intervenció al llarg de la tardor per a consolidar la coberta de la nau. Una vegada finalitzi la segona actuació, es preveu que només seria necessària una tercera i última actuació per a consolidar la coberta de l’absis i els paraments espoliats. 

El grup impulsor del CEE es mostra satisfet per les actuacions aconseguides, tanmateix consideren que han arribat tard, ja que bona part de la nau s’ha esfondrat no fa masses anys. 

Sant Cristòfol dels Horts és l'església d'un poble de masies dispers, actualment abandonat, situat a l'extrem septentrional del municipi d'Albanyà. La parròquia no apareix esmentada fins l'any 954. De la parròquia de Sant Cristòfol del Horts depenien, en època post medieval, les esglésies de Fontfreda, Carbonils, els Vilars, Oliveda i el Santuari de Santa Maria del Fau.