La IAEDEN denuncia que les búfales poden afectar els Aiguamolls

2011-08-11 13:00

La IAEDEN denuncia que les búfales als Aiguamolls de l'Empordà representen una altra agressió a la conservació del patrimoni natural. Aquest és el comunicat emès per l'agrupació naturalista:

Des de la tardor del 2010, un ramader de Palau-saverdera gestiona gairebé un miler de búfales (Bubalus bubalis) per produir formatges. Actualment, gran part d'aquests animals estan pasturant dins i vora la reserva natural de Vilaüt del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE). Segons la direcció del PNAE, les búfales són una eina de gestió. Nosaltres creiem que, per la elevada densitat de búfales, hi ha una sobre-pastura de la zona i una manca de gestió, seguiment i control de la situació per part de la direcció del PNAE que està posant en risc el manteniment d’algunes espècies naturals de la zona.

Cal deixar clar que no ens oposem a les iniciatives innovadores dels pagesos davant la pèssima situació de l'agricultura i la ramaderia del nostre país. Però és important considerar que en espais declarats d’alt valor ecològic, com són els parcs naturals, només es poden desenvolupar (per llei) activitats agrícoles i ramaderes tradicionals que siguin compatibles amb la conservació de la seva biodiversitat.

Aquest ramat de búfales està pasturant amb una gran intensitat a la zona de Vilaüt i provoca una sobre-pastura de les espècies de flora i una alteració de la comunitat vegetal pròpia de la zona. Aquesta pastura no tradicional i intensiva pot comportar efectes negatius en la conservació d’algunes espècies de flora i pot tenir conseqüències irreversibles, especialment per a alguns tàxons botànics, com ara l’escassa orquídia Orchis conica. A banda de l’impacte sobre la flora i la fauna locals, cal tenir en compte l’erosió, el compactament i la roturació del sòl, així com la possible contaminació de les aigües amb nitrats. Cal esmentar el fet que les instal•lacions de l'explotació de búfales, al costat mateix de la reserva integral, es troben en condicions molt precàries. És molt possible que l'alta concentració d'animals estigui afectant als aqüífers i còrrecs adjacents que alimenten la reserva integral del Vilaüt, comportant una afectació ambiental molt greu a la reserva integral del PNAE.

La Reserva Natural integral de l'estany de Vilaüt és un dels tres espais amb el màxim grau de protecció dins del PNAE. Concretament, la llei 21/1983 de 28 d’octubre (de declaració de paratges naturals d’interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l’Empordà) defineix l'estany de Vilaüt com a reserva integral “amb la finalitat d’evitar-hi qualsevulla acció que pugui comportar la destrucció, el deteriora-ment, la transformació o la desfiguració de la seva fauna o de la seva flora i dels sistemes que els són necessaris per a desenvolupar-se”. Considerem que la sobre-pastura d'aquest ramat de búfales està comportant la destrucció, el deteriorament, la transformació i desfiguració del sistema natural protegit, i per tant, s’està incomplint la llei de protecció 21/1983.

Hem esperat a denunciar aquesta situació fins ara, perquè a llarg de l'any hem intentat obtenir informació de les diverses administracions respecte als permisos i la gestió d'aquesta activitat: No tenim cap indici que des de la direcció del PNAE es gestioni o es faci un seguiment rigorós de l'activitat. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural no vol donar la informació sobre els permisos i la gestió d'aquesta activitat, al•legant la protecció de dades. I no hem obtingut resposta del Departament de Territori i Sostenibilitat. Entenem el silenci administratiu com l’absència d’un pla de gestió d’aquesta activitat. Des de la IAEDEN no podem comprendre i denunciem que gairebé 30 anys després de la seva creació, el PNAE es gestiona sense una planificació que tingui en compte la conservació dels seus hàbitats i de les espècies pròpies del parc. I que el DAAM permeti tenir una granja en unes condi-cions tan precàries i que poden afectar als aqüífers de la comarca.

No menys preocupant és que la presència massiva de búfales al costat de la carretera dels Tres Ponts, entre les localitats de Palau-saverdera i Castelló d’Empúries, comporta un perill evident per als conductors, especialment durant les hores nocturnes. Les búfales ja s’han escapat en diverses ocasions del tancat.