La història clínica compartida ja és una realitat a tots els hospitals i els CAP de la xarxa sanitària pública

2014-08-11 19:30

Tots els ciutadans poden sol·licitar assistència a un centre de la xarxa pública d’un altre municipi acreditant-se amb la targeta sanitària individual. En aquests casos, el personal sanitari dels hospitals d’aguts i dels centres d’atenció primària (CAP) té accés de forma immediata, segura i confidencial a la informació rellevant sanitària de cada pacient (història clínica).

En una època de l’any que concentra el nombre més elevat de desplaçaments dins de Catalunya, la història clínica compartida (HC3) és una eina essencial de consulta per a l'equip sanitari, independentment de la ubicació geogràfica i del nivell assistencial. La HC3 permet accedir a la informació dels pacients, factor especialment rellevant quan els atenen els professionals d'altres centres sanitaris que no són els que habitualment els corresponen.

El projecte HC3 connecta els centres assistencials entre ells i permet que comparteixin milions de documents clínics per facilitar el treball dels professionals sanitaris i millorar l'atenció de la salut dels ciutadans. La seva bona evolució es constata amb el fet que aquest any s’ha superat la xifra de 80 milions de documents publicats.

Actualment tots els hospitals d’aguts i els CAP de la xarxa d’utilització pública de salut ja estan connectats, així com la majoria dels centres sociosanitaris i de salut mental. Aquest desplegament ha permès que s’arribin a registrar més de 100 accessos per segon de professionals a la HC3.