La Guardia Urbana de Figueres sanciona amb 2.600 euros el bar de l'Estació d'Autobusos per diverses infraccions greus

22.08.2022 13:00

La Guàrdia Urbana va dur a terme una inspecció administrativa al bar de l'Estació d'Autobusos el passat 26 d'abril. Van aixecar l'acta en la que consta que al local s'exerceix una activitat diferent de l'autoritzada, concretament de bar-restaurant. També consta que no disposava de fulls oficials de reclamació, ni de projecte tècnic, ni pla de riscos laborals.

El local tampoc disposava del rètol d'informació a l'entrada del local, ni de senyals indicatius de sortida d'emergència, tampoc d'enllumenat de senyalització. Els agents de la Guàrdia Urbana van fer constar en acta que no disposava dels senyals indicatius de la direcció d'evacuació ni d'un extintor al terra de la cuina, ni de la senyalització corresponent.

El 25 de maig, la Guàrdia Urbana va realitzar una segona inspecció per constatar si s'havien esmenat les deficiències detactades i es va comprovar que no se n'havia subsanat cap.

La Guàrdia Urbana ha posat una sanció al local per un import de 2.600 eur. La societat està en tràmit d'admetre la seva responsabilitat i  de fer el pagament corresponent.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, recorda "L'estació d'autobusos és un dels pols de generació d'inseguretat al barri de l'estació i reitera la petició de que millorin la seguretat en l'equipament. Tampoc és tolerable que hi hagi tantes infraccions en les concessions que estan sota les seves competències. Reclama que el departament de territori posi ordre en aquest equipament".