La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 81 infraccions relacionades amb gossos

2014-05-19 14:00

La Guàrdia Urbana de Figueres ha realitzat, entre els dies 15 i 17 maig, una campanya per detectar infraccions relacionades amb l’ordenança de tinença d’animals i la normativa sobre gossos perillosos. Durant els tres dies, els agents han identificat 84 persones amb gossos i s’han denunciat 81 infraccions, 32 en relació a la normativa sobre gossos perillosos, mentre que les 49 restants estan relacionades amb la tinença d’animals.

Algunes de les infraccions detectades han estat no tenir l’animal censat; no disposar d’assegurança en el cas de gos perillós; portar el gos deslligat; no portar la placa censal; no tenir el xip identificatiu; banyar el gos en una font pública o, entre d’altres, trobar l’animal dins d’una àrea de joc infantil.

Les sancions aplicables varien en funció de la gravetat de la infracció, que pot ser lleu, greu o molt greu. Per exemple, no censar l’animal està tipificat com a infracció lleu i la multa mínima és de 60 euros i la màxima de 300 euros, que s’ajusta en funció de la concurrència d’agreujants, com ara la reincidència. El fet de portar un gos perillós deslligat i sense morrió es considera una infracció greu, i la multa oscil·la entre els 300 i els 1.500 euros. La manca de llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos està tipificat com a infracció molt greu, i la multa aplicable és d’un mínim de 1.500 euros i pot arribar fins als 30.000 euros.

L’alcaldessa Marta Felip referma la voluntat del Govern de tenir tolerància zero amb l’incivisme a la ciutat i explica que “amb aquests controls especials es busca posar fre als comportaments incívics relacionats amb la tinença d’animals a la via pública, posant èmfasi en la seguretat i en la neteja”.