La Generalitat informa als ajuntaments gironins sobre la normativa de les quines de Nadal

2013-12-20 10:30

La Generalitat a Girona, a través del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles, ha enviat una carta als ajuntaments gironins per tal d’informar-los sobre la normativa que s’aplica en les tradicionals quines de Nadal, que ja es poden celebrar des d’aquest mes de desembre.

En la comunicació s’explicita que poden promoure l’organització d’aquest joc particulars o entitats de tipus social, cultural o recreatiu i el calendari en què es poden celebrar es limita al període que va de l’1 de desembre del 2013 al 6 de gener del 2014. En cap cas es pot celebrar una quina fora d’aquestes dates. La carta també recorda que, d’acord amb la normativa legal vigent, no es poden donar premis en metàl·lic i que aquests han de ser d’escassa transcendència econòmica per mantenir així el caràcter tradicional, social i d’esbarjo que caracteritza les quines.

Cal destacar que per poder organitzar la quina, les entitats o persones han de presentar una comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. Així mateix, els locals on s’hi celebri han de reunir les mesures de seguretat adequades. La quina és un joc tradicional sense finalitat de lucre,  similar al joc del  bingo que se circumscriu a les festes de Nadal i Reis. L’any passat es van celebrar 224 quines a les comarques gironines.