La Generalitat destina als ens locals 6,5 milions d'euros per millorar la competitivitat de les destinacions turístiques

2013-12-31 12:00

S’ha publicat al DOGC l’ordre que permet els ens locals de Catalunya sol·licitar les subvencions que dóna la Generalitat per a la posada en marxa de plans de millora turística.

El pressupost destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6.455.000 € euros repartits entre els anys 2014 i 2015. Aquests ajuts es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els ajuntaments i ens vinculats o dependents, ja sigui de forma agrupada o consorciada, els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.

L’objectiu és posar al servei d’aquests ens locals del sector turístic català un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.

Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.

Més informació en aquest enllaç.