La Generalitat autoritza el pagament del 25% pendent de les subvencions als ens locals de l’Alt Empordà afectats pels incendis de 2012

2013-10-29 18:30

El Govern de la Generalitat ha autoritzat el pagament de 52.640,22€ euros per fer front al 25% pendent de pagament de les subvencions atorgades als ens locals de la comarca de l’Alt Empordà afectats pels incendis del juliol de 2012. Aquest pagament es farà efectiu en dues anualitats, amb imports de 12.712,58 euros, el 2013, i 39.927,64 euros, el 2014. 

Cal recordar que el Govern ja va posar a disposició dels ajuntaments damnificats una línia d’ajuts extraordinaris per un valor total de 225.992 euros per pal·liar els efectes dels incendis que va patir la comarca de l’Alt Empordà l’estiu del 2012. 

De fet, el Departament de Governació ja ha fet efectiu el pagament, en forma de bestreta, del 75% d’aquestes subvencions. Aquest 25% restant es pagarà tan bon punt es presentin les justificacions oportunes per part dels ens locals. D’altra banda, els ajuts per a actuacions ja executades s’han fet efectius al 100%.