La Generalitat aprova la despesa de 8,1 milions per a les 13 expropiacions pel desdoblament de la C-260 a Vilatenim

2015-03-31 19:00

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la despesa de 8,1 milions d’euros destinada a les expropiacions que comportarà el desdoblament de la carretera C-260 a Vilatenim. Es preveu que els treballs comencin el mes de setembre vinent amb l’execució dels dos nous vials urbans al sud i al nord de Vilatenim i que tinguin una durada de 15 mesos. Amb la partida autoritzada al Consell Executiu se sufragarà l’expropiació d’unes 13 edificacions, un tràmit necessari per poder realitzar l’obra. Recentment, es van adjudicar les obres per un import de 8,8 milions d’euros, de manera que la inversió global de l’actuació suma 17 milions d’euros.

La C-260, que uneix Figueres i Roses, registra una mitjana anual d’entre 21.000 i 24.000 vehicles al dia i pot arribar als 43.000 durant el mes d’agost. El desdoblament pretén resoldre els problemes de congestió que es produeixen en aquest tram d’entrada a la ciutat de Figueres, amb l’execució d’una via amb les característiques adients de capacitat i seguretat, i amb respecte a l’entorn urbà. El tram que es desdoblarà al nucli de Vilatenim té una longitud de 750 metres i és l’últim que queda per desdoblar la carretera.

Lloc de cerca