La Generalitat aporta 35.000 euros al Servei Comarcal de Joventut de l'Alt Empordà

2012-06-13 14:00

El Departament de Benestar Social i Família destinarà enguany 275.092 euros als consells comarcals de la demarcació de Girona per impulsar polítiques de joventut al territori. El director general de Joventut, Toni Reig, ha signat aquest matí a Girona els convenis amb els presidents i representants dels diferents consells entre ells el de l’Alt Empordà. L'aportació total per aquest 2012 al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de 35.123 €. 

La concessió d’aquests ajuts seguirà garantint que cada comarca disposi d’un Servei Comarcal de Joventut que, sota la direcció d’un responsable, és l’encarregat de dirigir, dissenyar, coordinar i avaluar els programes recollits al Pla Comarcal de Joventut. Aquests plans recullen tots els programes adreçats als joves, i s’elaboren atenent a l’especificitat del territori. Entre d’altres qüestions, permeten oferir assessorament i suport tècnic als ajuntaments i promouen l’elaboració de plans locals de joventut. En aquest sentit, Toni Reig ha destacat que “els ens locals són la nostra prioritat estratègica per fer efectives les polítiques de joventut”. 

Una de les novetats dels convenis signats és que passen a ser anuals, i no biennals com fins ara. Això permetrà donar una major flexibilitat a l’hora de valorar la tasca efectuada durant l’any de vigència del conveni i ajustar les previsions i condicions de la seva renovació. Benestar Social i Família preveu que 137 municipis de les comarques de les comarques de Girona comptin el 2012 amb un Pla Local de Joventut i amb personal de referència per dur a terme aquestes polítiques. 

A banda d’aquests convenis, el Departament, a través de la Direcció General de Joventut, subvencionarà als consells comarcals per a la contractació de tècnics compartits de joventut que, entre d’altres qüestions, tenen la tasca de contribuir al foment de l’ocupació entre la gent jove dels diferents municipis als quals atenen. 

La Generalitat, a través de la Direcció Generalitat de Joventut, també obrirà la subvenció perquè els consells comarcals puguin desenvolupar el seu Pla d’Actuació Comarcal en matèria de joventut. Aquest pla concreta els projectes que el consell comarcal pretén dur a terme anualment als municipis en el marc del Pla Comarcal de Joventut: assessorament, formació o treball en xarxa, entre d’altres.