La Fundació Salut Empordà modernitza el TAC

2016-06-09 17:00

La Fundació Salut Empordà ha fet millores al Tomògraf Axial Computat (TAC), tant a la maquinària com a la sala. L’actualització informàtica permet obtenir imatges de millor qualitat amb menor radiació, fins a un 40%.

Amb aquesta modernització tècnica el temps necessari per dur a terme l’escàner és lleugerament inferior i, per tant, l’usuari haurà de passar menys temps en el TAC. Poder practicar les proves amb menys temps i menor potència comporten un estalvi energètic i una millora pel medi ambient.

Amb aquesta actualització el TAC s’adapta a la normativa europea que serà obligatòria el 2018, i que demanarà portar un registre de la radiació que rep el pacient.

La millora de les instal·lacions també afavoreix el confort dels usuaris d’aquest equipament. Gràcies a la col·laboració amb Simon i Capel s’ha instal·lat un sistema de llums led que mitjançant la cromoteràpia afavoreix la relaxació. El color i la intensitat de la il·luminació s’adapten a les fases d’exploració per afavorir la relaxació i la confortabilitat de l’usuari.

Aquest sistema d’il·luminació s’implementa cada cop més en les noves instal·lacions de radiologia i radioteràpia per tal d’alleujar les sensacions d’angoixa i claustrofòbia que poden provocar en l’usuari.

S’ha aprofitat aquesta actuació per reformar els espais de treball propers al TAC que, entre d’altres millores, incorpora un sistema d’il·luminació específic a la sala d’informes que millora el confort visual dels professionals, ja que per poder realitzar aquesta tasca necessiten estar gairebé en penombra. La inversió total d’aquestes millores és de 60.000 €.