La Fundació Dalí vol atraure més visitants xinesos

2016-03-14 19:30

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentat la memòria 2015. Entre els seus objectius hi ha intentar incrementar el nombre de turistes xinesos.