La Fundació Dalí precisa dels científics per restaurar una joia i estudiar el possible atac d’una bactèria

2020-12-28 18:00

Un dels minerals de què es composa La creu de l’àngel, la pirita-marcassita, ha estat degradada per un increment puntual de la humitat relativa i un possible atac bacterià. La Fundació Dalí ha acudit a especialistes de diverses disciplines: la joieria, la química, la gemmologia i la mineralogia, per estudiar la manera més idònia de restaurar l’obra i d’eliminar les condicions favorables per a la degradació i el possible desenvolupament de bactèries.

En paraules de Dalí, aquesta obra representa “el tractat de l'existència: la transformació gradual des del món mineral fins a l'àngel”.

L’escultura, segons l’artista, s’ha “construït sobre la matemàtica del número 12. El mateix cub que immobilitza l’estructura de la Creu de corall es basa en el número 12” com les dotze agulles de la base, que recorden el moviment de les punxes de les garotes. Per la cultura occidental, el dotze és simbòlic, representa el número de la perfecció.

Un dels elements de què es composa la base de la joia, la marcassita, reacciona davant la presència d’humitat oxidant-se i generant sulfats, fet que ha provocat la disgregació d’una part de la marcassita. Els científics han intervingut aplicant uns vapors d’amoníac per neutralitzar la possible presència de bactèries. També s’ha reduït la humitat relativa dins d’un recipient segellat. Alhora s’ha enviat una mostra de sulfur a uns laboratoris de Corea per fer-ne la seqüenciació de l’ADN i determinar si hi ha presència de bactèries.