La Fundació Altem i 9 entitats gironines més s’agrupen per a defensar els drets de les persones amb discapacitat des del territori

2019-07-02 17:30

Un total de 10 entitats gironines s’han unit per defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i millorar la seva qualitat de vida i de les seves famílies. Sota el nom d’Iura, l’associació neix amb la intenció de consolidar-se com a entitat de referència en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a les comarques gironines. Les entitats sense ànim de lucre que hi formen part són les següents: Fundació Ramon Noguera i Fundació Astrid 21 de Girona i Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter (Gironès); Fundació Altem de Figueres (Alt Empordà); Fundació Vimar de Palamós (Baix Empordà); Fundació Aspronis de Blanes i l’Associació Montseny Guilleries d’Arbúcies (la Selva); l’Associació Integra d’Olot (Garrotxa); Fundació Taller Cerdanya de Puigcerdà (Cerdanya); i Fundació MAP de Ripoll (Ripollès).

Iura té com a objectius assumir la representació institucional a la província de Girona per col·laborar amb l’administració en el diagnòstic de les necessitats, la planificació i l’avaluació dels serveis. La intenció és exercir d’interlocutor amb l’administració territorial en la defensa de les persones i sumar-se a la tasca que fa DINCAT a Catalunya com a entitat de segon nivell que agrupa a les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat intel·lectual. La nova associació gironina també vol generar opinió pública en el territori, informant i assessorant.

L’associació, que es va començar a idear ara fa dos anys, s’ha presentat avui a la seu a Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la presència de tres membres de la junta directiva d’Iura: Salvi Amagat, president; Jesús Candel, tresorer, i Jordi Sistach, vocal.

Amagat ha explicat que «creiem que aquesta associació és molt necessària per donar veu a les persones amb discapacitats intel·lectual des dels territoris. Sovint, els nostres fills i les persones amb discapacitat intel·lectual estan representades per entitats que operen des de Barcelona i creiem que cal que la seva veu sigui més directa». El president d’Iura ha afegit que «la tasca que fan les entitats federatives és molt important i necessària, però pensem que si des del territori tenim una sol veu podem impulsar, fer de palanca de canvi i ajudar a les nostres federatives a aconseguir millors resultats».

Iura, que significa dret en llatí, estarà integrada, diu Amagat, per «entitats amb una llarga història, en molts casos de més de cinquanta anys, sense ànim de lucre, impulsades i participades per les famílies en un moment en que no existien serveis per aquestes persones. Les entitats estan fortament arrelades al territori, són solidàries, tenen vocació de servei públic i atenen a les persones de manera integral i en totes les seves etapes vitals».

Preocupació per la mercantilització dels serveis d’atenció a les persones

Davant d’una sèrie de canvis legislatius, des del sector de la discapacitat intel·lectual demanen una llei d'acció concertada reservada només a entitats sense ànim de lucre i que eviti l’entrada d’empreses de caràcter mercantil. Candel, tresorer d’Iura, ha apuntat que «els centres especials de treball a Catalunya tenen una situació complexa, els serveis d’atenció a persones tenen els mòduls congelats des de fa deu anys, però el que més ens preocupa és el canvi de model social. Des d’Iura demanem una llei d’acció concertada per entitats sense afany de lucre que eviti la mercantilització dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat a Catalunya». El president Amagat també apunta que «estem en un moment de molts canvis, de nous reptes pel sector i cal que fem força per afrontar-los plegats».

Sistach, vocal d’Iura, ha explicat que les entitats que en formen part «estan participades per les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual i la majoria d’entitats disposen de centres especials de treball i fan inserció laboral a empresa ordinària. Totes tenen serveis socials d’atenció a les persones, com ara centres diürns, centres ocupacionals i d’atenció especialitzada, serveis residencials, escoles d’educació especial i serveis d’atenció precoç».

La suma de les 10 entitats d’Iura -oberta a acollir-ne més- ocupa a més de 1.000 persones, de les quals la meitat tenen dificultats especials, i atén a més de 2.000 persones en els seus centres d’adults i de nens.