La Diputació ofereix 799 espectacles culturals als ajuntaments gironins

2014-03-28 16:00

La Diputació de Girona vol facilitar als municipis la cerca i la contractació de projectes culturals. Per aquest motiu, ofereix als ajuntaments el catàleg d’arts en viu Escènics, en què es poden escollir entre 799 espectacles diferents, i un fons de cooperació econòmica i cultural, dotat amb 1.758.000 euros, per ajudar els municipis a assumir-ne el cost.

El catàleg d’aquest any el formen 199 grups, que ofereixen 799 espectacles. Això representa, en comparació de l’any 2013, que 71 grups i 245 espectacles nous s’han inscrit al catàleg, de manera que s’ha registrat un augment d’un 19,88 % en el nombre de grups i d’un 12,69 % en el d’espectacles.

El catàleg d’arts en viu Escènics està obert a companyies, grups, col·lectius i intèrprets professionals i amateurs de les diferents disciplines de les arts de l’espectacle de les comarques gironines. És un intent de potenciar, des de la Diputació de Girona, els grups i els espectacles de la demarcació.

Pel que fa a la classificació de grups, hi ha dos grans gèneres que inclouen la majoria de col·lectius i espectacles: el teatre i la música. El catàleg, però, està dividit en diferents subgèneres: “Arts del circ i de la pista”, que compta amb 27 grups i 82 espectacles; “Arts escèniques”, amb 1.027 espectacles; “Arts i músiques del carrer”, amb 146 espectacles; “Balls i danses”, amb 21 grups i 44 espectacles, i “Música i cant”, amb 239 grups i 401 espectacles. Cal remarcar que hi ha grups i espectacles que pertanyen a més d’un subgènere.

Durant el 2013, van justificar l’ús del Fons de cooperació econòmica i cultural 219 ajuntaments dels 221 de la província, dels quals un total de 188 van complir amb l’obligació de contractar grups del catàleg Escènics. Per tant, un 85,45 % dels ajuntaments van utilitzar els grups i els espectacles del catàleg per a les seves programacions culturals. Això va suposar la contractació d’aproximadament 90 grups que són al catàleg Escènics, amb un total de 530 actuacions. Aquestes contractacions van representar, en total, uns 326.300 euros.