La Diputació impulsa amb 100.000 euros els programes i projectes educatius a les comarques gironines

2019-03-04 16:30

La Diputació de Girona destinarà 100.000 euros a fomentar programes i projectes educatius a les comarques gironines. Ho farà per mitjà de la primera gran convocatòria de subvencions vinculades a l’educació que impulsa des que l’any passat va incorporar aquest àmbit a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar. Aquests ajuts tenen com a objectiu promoure el talent i la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de l’alumnat en el marc del seu creixement personal i professional, així com a les necessitats concretes dels alumnes amb necessitats especials i el foment del talent. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de març.

Podran optar a aquestes subvencions els programes i projectes educatius que s’ajustin a alguna de les modalitats següents:   

· Projectes i programes escolars que tinguin com a principal objectiu el fet de treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual i com a base de la cohesió social i la convivència a la societat del segle XXI. Es valoraran especialment els projectes i programes que promoguin el foment i el creixement del talent i de les habilitats de l’alumnat de les comarques gironines, potenciant-lo i buscant oportunitats per satisfer les seves necessitats. S’adrecen a ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades, centres educatius, centres de recerca pedagògica i persones jurídiques.

· Centres d’educació especial que facin inversions per fer més accessibles els equipaments i garantir el dret universal d’accés a l’educació. S’adrecen a centres d’educació especial de les comarques gironines.


·  Activitats de formació d'adults que tinguin com a objectiu treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual. S’adrecen a ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades, centres educatius, centres de recerca pedagògica i persones jurídiques. 

 

L’import de cada ajut que es concedeixi serà com a màxim de 10.000 euros i com a mínim, de 500 euros. Se subvencionaran actuacions, activitats i inversions realitzades entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.