La Diputació i la Caixa recuperaran diferents sectors afectats pel foc de l'Empordà

2013-05-28 15:00

La Diputació de Girona i ”la Caixa” han signat un nou conveni de col·laboració en matèria d’espais naturals. L’acord té un doble objectiu: d’una banda, desenvolupar actuacions per a la conservació i la defensa del medi ambient, i, de l’altra, afavorir la integració de col·lectius en risc d’exclusió social. L’acord també vol incidir en el fet de donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques de Girona.

El conveni ha estat signat pel president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, i la delegada general de ”la Caixa” a Girona, Maria Alsina. Durant l’acte de signatura, Joan Giraut ha destacat que l’acord permetrà recuperar sectors afectats pel gran incendi forestal de l’estiu passat a l’Alt Empordà, així com garantir l’estabilitat i la maduresa d’altres hàbitats naturals de les comarques gironines. En aquest sentit, Maria Alsina ha assenyalat la incidència social de l’acord, ja que, per dur a terme les actuacions mediambientals, es prioritzarà la contractació de persones socialment desfavorides i en risc d’exclusió social.

El pressupost total per fer les actuacions previstes al conveni és de 450.000 euros, que la Fundació ”la Caixa” aportarà a la Diputació de Girona per tal que aquesta elabori un programa de treball i s’encarregui de gestionar-lo i executar-lo. L’acord preveu que es duran a terme actuacions en els camps següents: millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis; manteniment d’hàbitats d’interès natural; millora d’espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera; restauració d’àrees degradades; millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat; reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local, i foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació.

Cal destacar totes aquelles accions que es destinaran tant a recuperar zones cremades a l’Alt Empordà, principalment rieres afectades, com a crear franges de baixa combustibilitat per prevenir incendis forestals a l’Albera i als massissos de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes, entre d’altres.

A la muntanya de Portbou es crearà una franja de baixa combustibilitat i una infraestructura ramadera per al manteniment d’aquesta: Desenvolupament del PRINCALB (Pla de Prevenció d’Incendis Forestals Transfronterers a l’Albera i Cap de Creus).