La Diputació i el Departament d'Interior signen un conveni per millorar les infraestructures d'intervenció en cas d'incendi forestal

2012-01-10 15:00

El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona han signat un conveni de col·laboració per a la instal·lació, manteniment, reparació i millora d'infraestructures per intervenir en cas d'incendi forestal.

El conveni signat avui, i que té una durada de quatre anys, preveu, entre d'altres, la instal·lació, el manteniment, la reparació i la millora de dipòsits d'aigua destinats a la intervenció en cas d'incendi forestal; l'ompliment d'aquests dipòsits, i la millora de camins estratègics per a l'extinció d'incendis. L'acord preveu també que els dipòsits qualificats com a prioritaris siguin operatius a partir del 31 de maig de cada any.

Actualment a les comarques gironines hi ha 254 dipòsits d'aigua disponibles per a la càrrega d'helicòpters i de camions BRP. D'aquests dipòsits, 222 tenen una capacitat màxima de 120 m3, i 198 són de xapa galvanitzada. Gradualment, es preveu la substitució d'aquests dipòsits de xapa per altres de formigó; un material més sòlid i durador. La distribució de dipòsits a les comarques gironines és la següent: Alt Empordà, 57; Baix Empordà, 49; Garrotxa,10; Gironès, 28; Selva, 78; Pla de l'Estany, 11, i Ripollès, 21.