La Diputació destinarà 11 milions d'euros als ajuntaments gironins mitjançant el nou Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

2013-05-09 12:00

La junta de govern de la Diputació de Girona ha aprovat destinar 11 milions d'euros als municipis gironins a través del nou Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Dels 11 milions, 1.650.000 euros es destinaran a subvencionar despeses culturals; 4.731.695,02 euros a despeses d'inversió i 4.618.304,98 a despeses corrents. 

Tots els 221 ajuntaments gironins han demanat subvencions tant a l'apartat del Fons que es refereix a Cooperació Econòmica com al que es refereix a Cooperació Cultural. Pel que fa a l'apartat de Cooperació Cultural, dels 221 municipis, 58 han demanat subvencions tant per despeses d'inversió com per despeses corrents; 73 ho han fet només per a despeses d'inversió i 90 ho han fet exclusivament per despeses corrents. 

La percepció mínima per ajuntament serà de 25.000 euros, xifra que s'incrementarà en funció de la població i els ingressos corrents de cada ajuntament. 

L'atorgament de la subvenció va lligat a la presentació del corresponent compte justificatiu per part dels ajuntament.