La Diputació de Girona i l'Obra Social 'la Caixa' enllesteixen una àrea per a la prevenció d'incendis a Cistella

2014-03-26 19:00

L’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Girona han enllestit els treballs forestals per crear una franja de baixa combustibilitat, de 6,5 hectàrees, dins del terme municipal de Cistella, amb una inversió total d’uns 19.000 euros. L’objectiu principal dels treballs realitzats és crear espais amb baixa càrrega de combustible que permetin generar oportunitats per tal que, en cas que es produeixi un gran incendi forestal, els bombers puguin gestionar el foc i evitar que es propagui cap a d’altres punts.

La franja s’ha desenvolupat en una àrea considerada estratègica per prevenir incendis forestals. S’ubica en un dels punts de gran continuïtat de masses forestals entre zones agrícoles, per la qual cosa és un punt clau per evitar la propagació dels incendis cap a l’oest. A més, el vent de tramuntana facilita la presència d’un foc potencial en aquest punt, a causa de les denses masses arbustives i arbòries que l’envolten, a l’orografia de la zona, amb un elevat pendent ascendent, i a la gran quantitat de combustible vegetal disponible. Tots aquests factors junts fan que aquest punt sigui prioritari a l’hora d’establir mesures de prevenció d’incendis forestals per evitar que el foc pugui afectar els municipis propers, com és ara el nucli de Vilarig, o bé estendre’s cap a zones forestals més extenses, com ara l’Alta Garrotxa.

Una prova pilot per recuperar grans àrees cremades

Aquests treballs tenen una finalitat doble: a banda de crear una oportunitat de gestió en cas d’incendi, que facilitaria aplacar un foc, també tenen com a objectiu assajar la recuperació forestal d’una zona fortament afectada i degradada pel foc. La zona en què s’han realitzat els treballs va ser afectada per l’incendi forestal, l’estiu de 2006, de Cistella, el qual va provocar una gran pertorbació dels hàbitats forestals i va deixar una gran quantitat de combustible mort, que no va ser retirat en el seu moment. Els treballs actuals permetran establir metodologies de gestió d’aquests hàbitats, útils de cara a obtenir noves experiències en la gestió i la recuperació de zones similars afectades per incendis forestals, com és el cas de l’Alt Empordà, afectat pel gran incendi forestal de l’estiu de 2012.

Els treballs

Les tasques realitzades han consistit a afavorir la vegetació climàcica de la zona, com l’alzina i l’arboç, que són les espècies més ben adaptades als incendis forestals, en detriment del pi blanc.

En concret, els treballs silvícoles han consistit a estassar selectivament el matoll, prioritzant les espècies característiques de l’alzinar i les menys inflamables, com ara el llentiscle; a aclarir i seleccionar tanys i a podar els peus d’alzina, d’arboç i de pi blanc, eliminant els dominats o els que estan en mal estat sanitari i podant els peus restants, i, finalment, a eliminar les restes forestals més petites triturant-les o bé cremant-les.

El manteniment sostenible amb ramaderia

Està previst que el manteniment dels treballs es realitzi mitjançant la pastura d’un ramat de 250 ovelles molt proper a la zona d’actuació. Això permetrà beneficiar tant el ramader, el qual disposarà d’una nova zona de pastura propera al corral, com el manteniment sostenible de la nova franja creada.

Tots els treballs s’executen amb mitjans manuals i amb col·lectius en risc d’exclusió social. Concretament, al llarg de sis mesos s’hi han dedicat un total de vint-i-una persones en fase de reinserció. El projecte ha comptat amb la participació de la fundació privada Drissa, que vetlla per la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o que pateixen trastorns mentals severs, i de l’empresa d’inserció Brot, que integra joves en risc d’exclusió social.