La darrera de les activitats de la mostra 'Cadiretes' és la conversa 'L’ús de l'espai públic'

2019-01-08 20:00

La darrera de les activitats organitzades en el marc de la mostra «Cadiretes» del Museu de l'Empordà és la conversa «L’ús de l’espai públic» que protagonitzaran Itziar González i Joan Falgueras. La conversa entre aquests dos experts en rehabilitació, urbanisme i patrimoni arquitectònic tindrà lloc el divendres 11 de gener de 2019, a les 19 h, i girarà al voltant de l’espai públic –aplicant el focus a un cas concret: la ciutat de Figueres: què significa aquest concepte, quines dinàmiques i sinergies hi conflueixen, quin hauria de ser el seu ús i el lloc que hi ocupa la ciutadania. 

L’entrada és gratuïta i es recomana inscripció prèvia al telèfon o correu electrònic del Museu de l’Empordà: 972 502 305 / infome@museuemporda.org

Aquesta activitat s’oferirà amb interpretació en llengua de signes, també amb sol·licitud prèvia.

Itziar González Virós (Barcelona, 1967) es llicencia en Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Barcelona (ETSAB-UPC) l’any 1995. Després d’exercir com a professora associada en aquest mateix centre, i de col·laborar activament com a tècnic i interventora tant en la redacció com en la resolució de conflictes d’interessos dins l’esfera de l’espai públic, esdevé regidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona (2007-2010), lloc amb què ha establert un fort lligam i sentiment de pertinença.

La seva vocació política i fermes conviccions, fonamentades en l’apoderament de la ciutadania i la mobilització social a favor del bé comú, l’han conduit a impulsar plataformes de participació i cooperació col·lectiva, com ara el Parlament Ciutadà i l’Institut Cartogràfic de la ReVolta. 

Actualment encapçala l’equip km-ZERO, un grup d’experts a qui l’any passat, després de guanyar un concurs internacional, l’Ajuntament de Barcelona va encarregar el projecte de remodelació de la Rambla de Barcelona.

Joan Falgueras Font (Figueres, 1958) es forma i finalitza els seus estudis, l’any 1984, també a l’ETSAB-UPC, universitat on posteriorment obté el màster en Història, Art, Ciutat i Arquitectura, i on participa assíduament com a professor convidat. Després de participar en la redacció de l’Inventari del Patrimoni Cultural Europeu. Comarca de l’Alt Empordà COAC (1983-1985), assoleix el càrrec de tècnic de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (1986-1988) i esdevé membre de la Comissió de Patrimoni d’aquesta mateixa institució (1993-2000).
Actualment, i des del 1997, és el director de l’Oficina de rehabilitació i cap de l’àrea d’arquitectura de l’Ajuntament de Figueres. La seva condició d’arquitecte municipal l’ha portat a formar part de múltiples projectes d’intervenció i recuperació del patrimoni arquitectònic històric, com és el cas de la restauració de la parròquia de Santa Maria i el monestir de Sant Quirze de Colera, a Rabós (2009-2014). 

La seva implicació i dedicació envers la professió es manifesten a través de l’obtenció de diversos premis, i també amb la seva col·laboració en conferències, visites comentades, etc. i amb la redacció d’articles per a revistes, catàlegs i llibres. Destaca el títol Figueres, arquitectures i història, publicat l’any 2007 en col·laboració amb Jaume Santaló.

Lloc de cerca