La CUP vol agrupar les àrees d’Educació, Cultura, Acció Cívica i Esports sota una mateixa coordinació per enfortir la cohesió social

2023-05-19 18:30

L’educació és un dels àmbits que la CUP, a través de Júlia Bardera, número dos de la candidatura, fa una de les propostes més ambicioses pel proper mandat. La candidata de la CUP, membre del moviment de renovació pedagogica, compte amb el suport d’un equip de professionals d’educació que li han permès definir els objectius educatius pels propers anys.

Una de les prioritats de la formació independentista és constituir l’àrea d’Educació, Cultura, Acció Cívica i Esports sota una mateixa coordinació per tal d’oferir accions integrades a tota la població. Segons Bardera la coordinació d’aquesta macroàrea permetrà un avenç social que l’estructura actual no permet.

Una altra de les propostes destacades de la CUP en l’àmbit educatiu és la necessitat d’eleborar el Pacte Educatiu de la Ciutat, conjuntament amb els diferents agents de la comunitat educativa. Aquest pacte ha de definir el camí a seguir en els propers anys per avançar cap a una xarxa educativa completa i integrada. Segons Bardera, fa dècades que Figueres no té una planificació educativa que li permeti prendre les decisions en el seu moment i aboca la ciutat a situacions límit com és la ubicació i la construcció de l’escola Carme Guasch. La candidata de la CUP ha assumit el compromís de treballar per aconseguir el Pacte Educatiu de la Ciutat.

Així mateix, la CUP considera que és necessari augmentar els recursos tècnics i personals amb l’objectiu d’estimular el treball conjunt i la cooperació entre centres i agents educatius.

Entre les propostes més ambicioses de la CUP també hi ha la reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar a través d’un pla que a banda del suport de professionals, inclou obrir espais públics dels barris per crear aules d'estudi per a l’alumnat que no disposi de les condicions personals al seu domicili.