La CUP de Figueres vol reduir les desigualtats creant un Consell Social i un parc d'habitatges de lloguer social

2015-05-10 20:30

L’eix de polítiques socials de la CUP de Figueres, elaborat en un ampli grup de treball des del mes de setembre i coordinat pel número dos de la candidatura, Lluís Armengol, ha conclòs que els Serveis Socials de la capital empordanesa necessiten una reestructuració a fons que hauria de passar en primer lloc per ampliar l’estructura de personal i per una millor coordinació amb altres àrees com educació i serveis sanitaris, a través d’equips interdisciplinaris i de xarxes integrades. Per assolir aquests objectius consideren que és imprescindible una dotació pressupostària apropiada, fixant un percentatge mínim del pressupost anual per als Serveis Socials que permeti assegurar polítiques proactives i no simplement respostes forçades a les necessitats del dia a dia. 

Amb la mateixa finalitat de reducció de les desigualtats, la candidatura proposa un paquet d’actuacions que afronti d’arrel un conjunt de deficiències que pateix la ciutat. En aquest sentit, Lluís Armengol destaca “la creació d’un Consell Social Municipal amb la participació d’entitats i associacions amb voluntat de treballar en l’àmbit social de la ciutat; la creació d’un Pla Municipal d’Habitatge que permeti impulsar un parc d’habitatges de lloguer social, pressionant a les entitats financeres amb pisos buits, afavorint la cessió d’immobles a l’administració pública, amb l’adopció de mesures de caràcter fiscal, i amb la compra directa de pisos per destinar-los a lloguer social; en l’àmbit sanitari cal disminuir les llistes d’espera per rebre tractament quirúrgic a l’hospital i ampliar la transparència de la Fundació Salut Empordà, eliminant la capacitat decisòria en l’àmbit de la gestió mèdica i establint que el patronat tingui funcions de Consell Social; en l’àmbit de la gent gran, és imprescindible la creació d’un geriàtric de gestió municipal combinat amb l’obertura d’un centre de dia i de pisos tutelats; cal també cobrir de manera urgent el greu dèficit que té la ciutat en relació a les persones sense sostre, amb la creació d’una llar de transeünts així com la necessària ampliació del menjador social.” 

Armengol, número dos de la candidatura, vinculat a ONG’s, assegura que sense aquestes mesures urgents “no podrem aturar les desigualtats progressives que es pateixen en diferents barris de la ciutat.”

Per la CUP, les solucions de futur passen per assegurar a tots els ciutadans i ciutadanes de Figueres les mateixes condicions mínimes d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, en especial en els drets i serveis bàsics com l’habitatge, els serveis sanitaris, educatius, culturals i esportius. Remarquen que cal fer-hi les inversions necessàries, apostant per les persones i no tant per la despesa sobredimensionada per una ciutat de l’espectacle. 

Lloc de cerca