La CUP de Figueres no vol que la reforma del ROM limiti les intervencions en el ple

2011-12-28 20:00

Davant la reforma exprés del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que impulsa el govern de Santi Vila a Figueres, la CUP considera que propostes com les de limitar el nombre de mocions i preguntes va en detriment del debat en el plenari, espai que consideren l’àgora de les diferents ideologies i partits, i, per tant, un espai de debat i de presa de decisions molt important per Figueres.

En aquest sentit, afirmen que la distància entre els representants polítics i el conjunt de la població s’ha accentuat considerablement en els darrers anys, i consideren que aquest fet ha provocat una creixent desafecció per part de la ciutadania envers el sistema polític. Per la formació independentista la creixent i generalitzada abstenció és la demostració d’aquesta realitat.

Per la CUP, ni el govern actual ni els anteriors han destinat esforços per intentar corregir aquesta tendència i facilitar la participació de la ciutadania figuerenca en la política local. Afirmen que és un deure dels representants municipals vetllar per la implicació i participació de la ciutadania en la gestió dels afers públics, i garantir que les decisions i les línies d’acció municipal s’atinguin a la voluntat ciutadana, a través dels instruments necessaris i adequats en cada moment.

Segons la candidatura, actualment cada regidor cobra 270 euros per assistir a un ple mensual, sigui quina sigui la seva durada, i consideren que és un compromís i un deure dels regidors i regidores realitzar aquest exercici democràtic.