La CUP de Figueres inicia una campanya que anima les famílies a escolaritzar els seus fills a l'escola pública

2021-03-04 13:00

La CUP-Guanyem Figueres ha iniciat una campanya amb l’objectiu de fer visibles els valors i coneixements que transmet l’escola pública. Amb el lema «Per una escola pública i no segregadora», la candidatura està difonent a través de les xarxes socials les potencialitats de l’escola pública entre les famílies que les properes setmanes hauran de decidir l’escola a la que hauran d’inscriure els seus fills i filles. 

Escollir el centre educatiu on escolaritzar els fills és una de les primeres decisions que generen dubtes a les famílies. Amb la campanya, la CUP-Guanyem vol visualitzar que l’escola pública és la que ofereix unes competències més integrals, en continguts i alhora pel procés de socialització, que permet als infants adquirir les aptituds necessàries per desenvolupar-se en el seu entorn social i cultural. 

Destaquen els aspectes que es troben a l’escola pública com són la laïcitat, la solidaritat, els valors democràtics, inclusius i equitatius, així com la coeducació i una escola popular i catalana, que vetlli perquè tots els infants assoleixin un bon nivell de comprensió i ús de la llengua catalana que faciliti la inclusió social, sigui quina sigui la seva llengua materna. 

Així mateix, la formació està treballant per tal que Figueres desenvolupi totes les competències en matèria educativa per tal de garantir una escolarització que no segregui l’alumnat i ofereixi les mateixes possibilitats formatives independentment de la situació socioeconòmica familiar. 

En aquest sentit, són múltiples els estudis acadèmics realitzats a nivell català que constaten que els nivells de segregació escolar són superiors a la segregació residencial, fet que en el major dels casos es deu al desequilibri produït per les escoles concertades, i a Figueres també, per la zonificació escolar única. Tanmateix fa poques setmanes que la Generalitat ha aprovat un nou decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres educatius que pretén disminuir aquests desequilibris. 

Per últim, la CUP-Guanyem vol posar de manifest la necessitat d’apostar amb fets per l’escola i l’oferta formativa com a baluard del futur social i econòmic de la ciutat.