La comissió de tractament de la prostitució a les carreteres de la comarca rep l'informe jurídic encarregat al bufet Garrigues

2013-12-16 18:30

La comissió de tractament de la prostitució a l'Alt Empordà, s'ha reunit avui per tractar les conclusions preliminars de l'informe encomanat al Despatx J&A Garrigues sobre el Règim Jurídic i Competencial de les Activitats Sexuals Retribuïdes a la vialitat pública. La comissió està formada per alcaldes i regidors de diferents partits polítics de poblacions com Figueres, la Jonquera, Castelló d'Empúries o Vila-sacra.

Després de la reunió que ha durat prop de dues hores el president del Consell Comarcal Xavier Sanllehí s'ha limitat a llegir un comunicat sense admetre preguntes sobre el tema. Entre les conclusions preliminars, resumides en sis punts, hi destaca la petició d'una modificació del codi penal. Són aquestes:

1. L'informe aborda el problema des de la perspectiva de les actuacions que poden adoptar els municipis amb el seu règim de competències actuals i des de la normativa vigent actualment,així, com en un annex, el comparatiu de la situació existent en el conjunt d'estats europeus del nostre entorn.

2. La versió discutida d'aquest informe determina l'abast exacte de les competències municipals i diverses possibilitats d'actuació dels municipis que queden dins de les seves potestats segons l'ordenament jurídic vigent.

3. Segurament, des d'una perspectiva de proposta normativa, la mesura més eficient consistiria en abordar aquesta temàtica des d'una modificació del Codi Penal, actuació que no depén de les competències municipals. Aquesta actuació hauria d'anar acompanyada de les necessàries mesures de sensibilització social i pedagògiques.

4. La Comissió ha estat treballant i insistirà davant del Departament d'Interior i dels representants dels diferents grups polítics al Parlament i a les Corts Generals per tal que es faci realilat aquesta modificació de la forma més ràpida possible.

5. En paral·lel, i en el marc de les competències dels municipis, la Comissió està treballant en el disseny de les eines normatives que permetrien reaccionar davant d'aquest problema de forma coordinada en l'àmbit de tota la comarca.

6. Es preveu que el disseny d'aquest conjunt normatiu, que forma part de l'informe encarregat, es pugui discutir en seu de la Comissió durant el mes de Febrer.