La Biblioteca de Figueres programa tres Hores del Conte amb intèrpret de llengua de signes catalana

2021-01-21 09:00

La Biblioteca de Figueres continua treballant per ser un espai inclusiu amb la voluntat de donar oportunitat de futur a totes les persones amb discapacitat i garantir la seva plena inserció a la societat. Entre les actuacions que es duen a terme per aconseguir-ho, al llarg del primer trimestre de 2021 s’han programat tres Hores del Conte amb intèrpret de llengua de signes catalana (LSC)*, que es podran dur a terme gràcies al conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació Gironina de Sords.

D’altra banda, la sala infantil de la biblioteca ha incorporat contes adaptats amb pictogrames. Contes on les històries es construeixen amb imatges i pictogrames, i que també inclouen targetes amb pictogrames i targetes amb il·lustracions que es poden utilitzar per dinamitzar l narració tot fent de suport al text. Es tracta de material inclusiu que la biblioteca posa a disposició per a ser prestat a usuaris i associacions, especialment adreçat a educadors i a famílies, per tal que treballin amb infants amb dificultats per accedir a la lectoescriptura i, en alguns casos, al llenguatge oral, com ara en els casos de dislèxia, autisme... Una eina útil per a trencar barreres i proporcionar oportunitats perquè tothom pugui aprendre i gaudir i avançar un pas més cap a la igualtat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Figueres ha facilitat al personal de la biblioteca mascaretes transparents per tal d’utilitzar-les per fer atenció al públic i així facilitar a les persones amb dificultats auditives i a la gent gran, que puguin comunicar-se de forma òptima a través de la lectura de llavis.