La vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya a la Regió Sanitària Girona té un seguiment del 16,34%

2011-11-15 16:00

La vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya per avui dimarts, dia 15 de novembre de 2011, a partir de les 8 del matí als centres sanitaris de la Regió Sanitària Girona, ha tingut un seguiment del 16,34%.

·        Atenció primària: 15,8%

·        Hospitals: 18%

·        Salut mental: 3,6%

·        Centres sociosanitaris:0 %

·        Transport sanitari: 0%

L’Ordre de serveis mínims, que es pot consultar al web del Departament d’Empresa i Ocupació, garanteix el funcionament normal dels serveis d’urgències a l’atenció primària, als centres extrahospitalaris i als hospitals, així com al transport sanitari urgent. Alhora, també queden garantits els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia i l’activitat quirúrgica inajornable.

Pel que fa a l’atenció no urgent o ajornable, l’activitat sanitària que es pot veure afectada per la vaga inclou les visites a medicina de família o especialitats i les operacions no urgents. Tot i així, els professionals sanitaris i els equips directius dels centres estan fent el possible per minimitzar l’impacte.

Malgrat que els centres sanitaris tenen l’obligació de comunicar qualsevol canvi de dia i/o hora als usuaris afectats, des del Departament de Salut es recomana als ciutadans que tinguin algun tipus d’activitat sanitària programada per als dies 16 i 17 de novembre que truquin al centre corresponent per confirmar si la seva visita s’ha reprogramat. En cas de dubte, poden demanar informació al número de telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444.