La Universitat de Girona i els Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i Vic impartiran el Màster d’Accés a l’Advocacia

2011-06-07 19:00

El dia 3 de juny el Consell de Ministres va aprovar, mitjançant un Reial Decret, el reglament que desenvolupa la Llei d’Accés a lesProfessions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, que entrarà en vigor el 30 d’octubre de 2011. Aquesta llei estableix un sistema de formació basat en tres eixos bàsics: el desenvolupament de pràctiques, una prova d’avaluació d’aptitud professional, i la realització d’un curs de formació específic, que hauran de superar els estudiants que acabin els seus estudis a partir de 2012.

La Universitat de Girona i els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i Vic, signaran el dijous 9 de juny a les 12 del migdia un conveni de col·laboració per a posar en marxa aquesta formació específica que s’exigirà als titulats en Dret per accedir a la professió. Formalitzaran el conveni la rectora de la Universitat de Girona, Anna M. Geli; Carles McCragh, degà del Col·legi d’Advocats de Girona; Joan Ramon Puig, degà del Col·legi d’Advocats de Figueres; i Antoni Molas, degà del Col·legi d’Advocats de Vic i president del Consell de l’Advocacia Catalana.