La nova presó del Puig de les Basses tindrà 479 treballadors

2010-11-30 19:00

El Govern enllesteix els acords per dotar de personal el nou Centre Penitenciari Puig de les Basses que s’ha construït a Figueres -amb capacitat
per a 750 reclusos- i el futur Centre Obert de Girona que ocuparà les instal·lacions on actualment funciona la presó gironina. Els dos nous centres penitenciaris que durant el primer semestre de 2011 es posaran en marxa a Figueres i Girona requeriran una plantilla de 546 persones, 479 destinades al CP Puig de les Basses i 67 treballadors per garantir el funcionament del futur Centre Obert de Girona.

Concretament, el Govern ha acordat avui autoritzar la convocatòria de concursos de provisió limitats al personal d’àmbits determinats del centre penitenciari de Girona per proveir determinats llocs del centre penitenciari Obert de Girona; el canvi d’adscripció de llocs de treball del Centre Penitenciari de Girona al Centre Penitenciari de Puig de les Basses de Figueres o al Centre Penitenciari Obert de Girona i dels llocs de treball del Centre Penitenciari de Figueres al Centre Penitenciari de Puig de les Basses a Figueres; la reassignació de personal del Centre Penitenciari de Girona que, després de l’aplicació dels concursos limitats-, s’hagi de traslladar al Centre Penitenciari Puig de les Basses a Figueres i la redistribució d’efectius del personal laboral fix.