La Generalitat, a instàncies de Santi Vila, demanarà a l'Estat el retorn de l'IBI de les autopistes

2010-03-03 17:58

Santi Vila, diputat de CiU al Parlament, ha defensat avui davant la Comissió d’Afers Institucionals, una proposta de resolució sobre la compensació als ajuntaments per les bonificacions fiscals en l’IBI de les entitats concessionàries d’autopistes. Vila ha celebrat l’acord unànime assolit avui, que suposarà instar el Govern de la Generalitat a “fer les actuacions necessàries per a promoure que el Govern de l’Estat executi les sentències relatives a bonificacions fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles disfrutades per les entitats concessionàries d’autopistes i que estengui els seus efectes a tots els ajuntaments afectats”.

Tal com ha recordat el diputat nacionalista, “la legislació vigent, responent al principi de preservació de la suficiència financera de les entitats locals, estableix que l'import de la bonificació de l’IBI a les concessionàries d’autopistes ha d'ésser compensat per l’Estat a l’ens local corresponent, però d’ençà de l'inici de l’aplicació de la Ley de Autopistas 8/1972, de 10 de maig i del seu decret regulador, que garanteix la bonificació del 95% de la quota anual de l’IBI, els Ajuntaments han intentat infructuosament veure compensada per part de l’Estat aquesta bonificació”.

La jurisprudència del Tribunal Suprem estableix que, en el conflicte normatiu entre la Ley de Autopistas i la legislació de dret local, ha de prevaldre la Llei d'Autopistes, determinant, per tant, que la bonificació del 95% de la quota anual de l'Impost sobre Béns Immobles deriva del Decret de concessió, en relació a aquella Llei, i resta al marge de les altres normes tributàries que de manera infructuosa, han tractat d'incorporar al seu text aquest benefici.

Això no obstant, la manca de previsió expressa en la Llei d'autopistes de 1972 de la compensació a les Corporacions Locals pels beneficis fiscals, no significa que aquesta no procedeixi, i més tenint en compte que la necessitat de compensar genèricament als Ajuntaments pels beneficis fiscals disfrutats per les concessionàries de les autopistes s'ha reflexat legislativament.

Santi Vila ha destacat, que “els municipis de Catalunya per on passen aquest tipus d’infraestructures han mantingut litigis per tal d’aconseguir fórmules compensatòries d’aquesta bonificació, però malgrat que la legislació ha recollit el dret a la compensació dels municipis, els Ajuntaments han hagut d’obrir la via judicial per tal de veure reconegut el seu dret a ser compensats”.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va atendre favorablement la reclamació dels Ajuntaments de Sils i Maçanet de la Selva per tal que l'Administració de l'Estat compensi la bonificació del 95% de què gaudeix Acesa, havent determinat anteriorment el mateix dret a determinats ajuntaments de Lleida (bonificacions a les quotes concedides a la societat Autopistas Concesionaria Española, SA), pels períodes impositius reclamats i no prescrits.

En opinió de Santi Vila, “és, per tant, inadmissible que el Govern de l’Estat eximeixi virtualment del pagament d’un tribut local, sense establir els mecanismes objectius de compensació que suposen l'efectiva aplicació dels principis d'autonomia i suficiència financera, perquè entendre-ho d'una altra manera faria gravitar sobre l'administració local les càrregues de la política financera de l'Estat” i ha expressat la seva voluntat que “l’acord unànime assolit avui al Parlament serveixi per desencallar definitivament aquest tema”.