La Generalitat presenta el projecte del primer ecobarri de Catalunya que es farà a Figueres

2010-09-28 10:15

La secretària d’Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, acompanyada de la directora general de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, Núria Pedrals, ha presentat el projecte de l’ecobarri que es desenvoluparà en el sector Llevant del municipi de Figueres. Es tracta de la primera iniciativa d’aquestes característiques que es duu a terme a Catalunya. També ha assistit a l’acte l’alcalde de Figueres, Santi Vila, i l’equip guanyador del concurs i responsable dels treballs del projecte.

El projecte presenta per primer cop un barri pensat íntegrament des de la perspectiva de la sostenibilitat, des del planejament inicial fins a la construcció dels edificis. El pla té com a objectiu establir eines d’avaluació sobre el grau de sostenibilitat del barri estudiat que es puguin emprar en altres barris i, per tant, esdevinguin útils a tots els urbanistes.

Les novetats que presenta el projecte rauen en qüestions com ara el transport i la mobilitat. En aquest sentit, el barri es planteja com un espai sense cotxes, amb aparcaments agrupats en edificis específics, sense plantes d’aparcament soterrani. També preveu carrils bicicleta, carrers per a vianants i graduació dels carrers, que podran ser per a transport públic, o bé d’un carril o plataforma única, segons el lloc on han de donar accés. L’accés al barri es farà pels carrers perifèrics i l’accés amb vehicle quedarà restringit als casos d’emergències o subministraments.

Pel que fa al tractament de l’energia, l’ecobarri planteja la racionalització de les instal·lacions mitjançant la centralització dels subministraments energètics als edificis, l’absència de calderes individuals i l’ús de sistemes energètics eficients com la cogeneració o la biomassa.

El projecte també recull el tractament específic de la recollida de residus amb un sistema de porta a porta, amb horari i punts de recollida en llocs estratègics.

Un altre dels aspectes tinguts en compte en aquesta proposta és l’edificació. Els edificis han d’estar ben orientats i permetre la ventilació creuada i un bon nivell d’assolellament. Finalment, el pla també planteja la barreja dels usos dintre del barri, sempre que siguin compatibles, i també la integració d’aquest nou espai urbà amb la ciutat existent.

El projecte del sector Llevant de Figueres serà doncs un referent a l’hora d’avaluar tots aquests aspectes en altres possibles propostes.